Neuvottelukierros on käynnistynyt. Seuraa neuvottelujen etenemistä ja tiedät mistä puhutaan

25.2.2022

https://www.tehy.fi/neuvottelukierros