Jäseneksi liittyminen

Voit liittyä ammattiosastomme jäseneksi Tehyn sivuilla osoitteessa: http://www.tehy.fi/jasenelle/liity-jaseneksi/

Liittymislomakkeen täyttämällä varmistat jäsenetusi. 

Varmistathan alta, että täytät ammattiosaston jäsenyyden ehdot

OTE AMMATTIOSASTON VIRALLISISTA SÄÄNNÖISTÄ

1 § 
NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Siilinjärven ammattiosasto ry. 

Yhdistyksen kotipaikka on Siilinjärvi 
ja sen toiminta-alueena ovat Siilinjärven ja Rautavaaran kuntien sekä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) Siilinjärven laboratorioiden toimipisteet 

Ammattiosasto kuuluu jäsenenä Tehy ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi. 

5 § 
JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

Ammattiosaston jäseneksi voidaan hyväksyä ammattiosaston toiminta-alueella 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittanut henkilö. 

Opiskelun, perhevapaan, ulkomailla olon, asevelvollisuuden, työttömyyden tai näihin rinnastettavan syyn vuoksi työstä tilapäisesti poissa oleva on oikeutettu säilyttämään jäsenyytensä ammattiosastossa. Työstä poissaolosta on ilmoitettava ammattiosaston hallitukselle tai liiton jäsenrekisteriin.   

Henkilö voi kuulua jäsenenä vain yhteen liiton jäsenenä olevaan ammattiosastoon. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

6 § 
JÄSENEKSI LIITTYMINEN 

Ammattiosaston jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ammattiosaston hallitukselta, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jos ammattiosaston hallitus hyväksyy henkilön jäseneksi, jäsenyys alkaa siitä, kun jäsenyyttä on haettu. Ammattiosasto on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Ammattiosaston tulee huolehtia siitä, että jäsenten nimet ja henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin. Ammattiosaston on ilmoitettava ammattiosaston ja toimihenkilöiden ja jäsenten nimen- ja osoitteen- ym. muutokset liittoon.